Wyobraź sobie jak wyzwalającym byłoby

uzyskanie głębszego zrozumienia samego siebie

i dotarcie do pełni swojego potencjału...

Jeśli jesteś gotów podążać tą drogą, to jestem tutaj by Ci towarzyszyć.MAŁGORZATA BORNEMANN

 

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. "

 


TERAPIA GESTALT

MOJA SPECJALIZACJA

 

Ważnym celem terapii Gestalt jest to,

by stać się bardziej świadomym swoich uczuć, myśli i wzorców postępowania.

Rozwijając tę świadomość zyskasz lepszy kontakt z samym sobą i Twoim otoczeniem.

 


PROCES

Terapia Gestalt polega na uświadomieniu sobie aktualnej sytuacji. W podejściu Gestalt dużo ważniejsze jest subiektywne doświadczenie chwili obecnej, niż teoretyczne rozważania nad tym „co by było, gdyby”. W centrum tej metody jest rozwój i udoskonalenie świadomości- świadomości wszystkich uczuć, wrażeń i zachowań.

KORZENIE METODY

Korzenie terapii Gestalt leżą w psychologii humanistycznej, psychologii Gestalt, psychoanalizie, egzystencjalizmie i fenomenologii. Gestalt został opracowany przez Fritz Pearls, Laura Pearls i Paul Goodman w Ameryce w latach 50. XX wieku i jest najważniejszym „procesem aktywującym doświadczenie”.

ZASADA PRACY

Jedną z najważniejszych zasad działania terapii Gestalt jest zasada tu i teraz. Ma to na celu odnowienie połączenia z samym sobą i swoim otoczeniem. W tu i teraz odkrywane są moce samoleczenia i opracowywane są nowe spostrzeżenia, doświadczenia i nowe możliwości postępowania.


OFERTA

JAK MOGĘ CI POMÓC?

TERAPIA GESTALT

samoświadomość i rozwoj osobisty

 

PSYCHOONKOLOGIA

wsparcie dla osób z chorobą nowotworową

MEDIACJE

pomoc w rozwiązywaniu konfliktów metodą "uczciwych sporów" oraz towarzyszenie w dialogu


TOWARZYSZENIE W ŻAŁOBIE
pomoc w przechodzeniu żałoby,

przeżywaniu straty

Wsparcie dla osób przewlekle chorych

 METODA-REALIGHTING®

Zmiana wzorców zachowania

Praca z wewnętrznym dzieckiem


REZERWACJA TERMINU

CZY CHCESZ UMÓWIĆ SIĘ NA KONSULTACJE?